Tjenester

LVP AS er en rådgivende ingeniørvirksomhet innen VVS / Energi og klima. Vi påtar oss alle typer oppdrag i forbindelse med rehabilitering og nybygg.

Moelven Pelletsfabrikk
Vi påtar oss oppdrag fra
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Statlig utbyggere
 • Private utbyggere
 • Entreprenører
02.Ute
Vi utfører
 • Energiberegninger av alle typer bygg
 • Tjenester innenfor alle byggets faser, fra skisseprosjekt via forprosjekt og kravspesifikasjon til detaljerte arbeidstegninger og FDV dokumentasjon
 • Firmaet har sentral godkjenning i aktuelle fagområder
 • 3D-modellering med tilhørende kollisjonskontroll med andre fag
 • Simuleringer og BIM
Inngang
Vi benytter følgende programvare

Alle prosjekter utarbeides i 3D med mulighet for kollisjonskontroll via sammensatte IFC filer.

 • Autocad
 • Revit
 • Magicad
 • Solibri
 • SIMIEN